شهریور ۱۴, ۱۳۹۶

عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی Affshore provider، در نزدیکی بندر دیر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی Affshore provider با موفقیت انجام شد. به گزارش روابط عمومی، محمد شکیبی نسب معاون دریایی […]