آذر ۱۳, ۱۳۹۶

عملیات امداد پزشکی به خدمه تانکر غیر ایرانی DOWNY ، در نزدیکی جزیره خارگ – مجله خبری اقتصاد پیشرو

عملیات امداد پزشکی به خدمه بیمار تانکرDOWNY ، با موفقیت انجام شد. به گزارش روابط عمومی، محمد شکیبی نسب معاون دریایی و بندری […]