آبان ۹, ۱۳۹۶

رییس پژوهشگاه اقیانوس شناسی:همایش اقیانوس شناسی و دوسالانه ICOMPAS مکمل یکدیگرند – مجله خبری اقتصاد پیشرو

رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ضمن تاکید بر همکاری با سازمان بنادر گفت: همایش های بین المللی اقیانوس شناسی و دو […]