تیر ۳, ۱۳۹۶

بازدید مدیران شرکت ژاپنی (jics)از بندرشهید بهشتی چابهار – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیران شرکت ژاپنی (jics)از بندرشهید بهشتی چابهار جهت تجهیز ایکس ری کانتینری به گزارش روابط عمومی ،در راستای موافقت اجرای یاداشت تفاهم بین […]