تیر ۲۰, ۱۳۹۶

عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی MARIA ۳ در نزدیکی بندر عسلویه – مجله خبری اقتصاد پیشرو

عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی MARIA ۳ با موفقیت انجام شد. به گزارش روابط عمومی،  محمد شکیبی نسب معاون دریایی […]