آبان ۲, ۱۳۹۶

عملیات امداد پزشکی به خدمه تانکر غیر ایرانی TESSALINA، در نزدیکی جزیره خارگ – مجله خبری اقتصاد پیشرو

عملیات امداد پزشکی به خدمه مصدوم تانکر TESSALINA ، با موفقیت انجام شد. به گزارش روابط عمومی، محمد شکیبی نسب معاون دریایی و […]