بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

شرکت DP World همچنان به دنبال بنادر روسیه – مجله خبری اقتصاد پیشرو

شرکت DP World که یکی از اپراتورهای برتر کانتینری در منطقه و جهان می باشد همواره به دنبال سرمایه گذاری در بنادر روسیه بوده […]