لوگو سایت

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۰اردیبهشت


به گزارش اقتصادآنلاین، جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه بیستم اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

عملیات تکمیلی – پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰

اسکلت سازی -رشته ساختمان – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی-پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

طراحی زبان پرسپکتیو- پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم تجربی و تفکر

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

مطالعات اجتماعی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

مطالعات اجتماعی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

مطالعات اجتماعی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰

پرورشی- هدایت تحصیلی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۰۰

عربی و زبان قرآن یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۰تا ١٧:۳۰

عربی و زبان قرآن دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰

عربی و زبان قرآن سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۸:۰۰تا ۱۸:۳۰

عربی و زبان قرآن سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

تفکر و سواد رسانه ای -پایه ۱۰-مشترک تمام رشته ها

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵

تاریخ معاصر – پایه ۱۲- مشترک تمام رشته ها

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیا۳

پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۷:۵۵ درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۲۰ درس فارسی۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۴۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمام رشته ها

ساعت۹:۱۰درس فارسی۳ پایه۱۲ تمامی رشته ها

ساعت۹:۳۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها .

ساعت۱۰:درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۲۵درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف سیما

………….متوسطه دوم……………

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح – علوم و معارف قرآنی ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح – احکام ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی

………………ابتدایی………….‌…..‌

ساعت ۱۱:۲۰ تا ۱۱:۴۰ – هدیه های آسمان سوم دبستان

ساعت ۱۱:۴۰ تا ۱۲ – آموزش قرآن دوم دبستان

………….متوسطه دوم……………..

ساعت ١۵:۱۰ تا ١۵:٣٠ – دین و زندگی ۲ – پایه ۱۱ – رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

…………..متوسطه اول…………..

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ – آموزش قرآن پایه هشتممنبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه