لوگو سایت

معادله چند مجهولی قیمت نان


اقتصادآنلاینسیده زهرا محمودی؛ برخی کوچک شدن سفره خانوار را نتیجه افزایش قیمت نان می‌دانند و در نقطه مقابل، با توجه به آسیب‌هایی یارانه‌‌های قیمتی و کسری بودجه دولت، این اقدام را اجتناب ناپذیر می‌دانند.معادله چند مجهولی قیمت نان حل شدنی است؟منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه