لوگو سایت

رای جدید دیوان عدالت درخصوص پرونده‌های قاچاق کالا


شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدکاظم بهرامی، رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۱۷۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری‌ را ابلاغ کرد. بر این اساس شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند. در رأی هیات عمومی آمده است، براساس تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی «آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.» نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲، صلاحیت رسیدگی به آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند، بنابراین دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۶ صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ ـ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۷ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن همین حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه