رای جدید دیوان عدالت درخصوص پرونده‌های قاچاق کالا


شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدکاظم بهرامی، رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 1775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری‌ را ابلاغ کرد. بر این اساس شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند. در رأی هیات عمومی آمده است، براساس تبصره 2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/ 10/ 1392 مجلس شورای اسلامی «آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.» نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/ 10/ 1392، صلاحیت رسیدگی به آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند، بنابراین دادنامه شماره 9609970901402251ـ 21/ 6/ 1396 صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 9709970956100389 ـ 24/ 2/ 1397 صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن همین حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه