لوگو سایت

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۷اردیبهشت


به گزارش اقتصادآنلاین، جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دانش فنی پایه – پایه ۱۰- رشته شبکه و نرم افزار-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰

توسعه دهنده سیستم های مدیریت -رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی-پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵

طراحی زبان بصری – رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۰ – -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

تکه دوری – پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم تجربی و تفکر

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

مطالعات اجتماعی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

مطالعات اجتماعی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

مطالعات اجتماعی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰

پرورشی- توانمند سازی شغلی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۰۰

عربی و زبان قرآن یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۰تا ١٧:۳۰

عربی و زبان قرآن دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰

عربی و زبان قرآن سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۸:۰۰تا ۱۸:۳۰

عربی و زبان قرآن سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۳۰

زمین شناسی -پایه ۱۲-رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۳۰تا ۲۰:۵۰

فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس فارسی۲

رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۷:۵۵ درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۲۰ درس فارسی ۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۸:۴۵درس علوم ومعارف قرانی۳ پایه۱۲ مشترک تمام رشته ها

ساعت۹:۱۰درس علوم ومعارف قرانی۳ پایه۱۲ تمامی رشته ها

ساعت۹:۳۵درس علوم ومعارف قرانی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها ساعت۱۰:درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی ساعت۱۰:۲۵درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما

………….متوسطه دوم …

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح – علوم و معارف قرآنی ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح – احکام ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی

………………ابتدایی …‌…..‌

ساعت ۱۱:۲۰ تا ۱۱:۴۰ – هدیه های آسمان سوم دبستان

ساعت ۱۱:۴۰ تا ۱۲ – آموزش قرآن دوم دبستان

………….متوسطه دوم …

ساعت ١۵:۱۰ تا ١۵:٣٠ – دین و زندگی ۲ – پایه ۱۱ – رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

…………..متوسطه اول …

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ – آموزش قرآن پایه هشتم​منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه