لوگو سایت

آخرین آمارها از میزان مشارکت مردم در انتخابات


به گزارش اقتصادنیوز ،براساس آخرین نتایج نظر سنجی ایسپا میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 42 درصد است . 

 نرخ همکاری مردم با پرسشگران در طرح ۵۴٪ بوده است. برآورد ایسپا از میزان مشارکت (با توجه به آزمون تجربی داده‌های نظرسنجی‌های انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری) با درنظر گرفتن این فرض اجرا شده که میزان مشارکت در انتخابات بین کسانی که با پرسشگران همکاری نمی‌کنند، به مراتب کمتر از کسانی است که همکاری می‌کنند. 


پیش بینی آرای نامزدها را اینجا بخوانید


 

300

 افرادی که برای مشارکت در روزهای انجام نظرسنجی مردد هستند و هنوز تصمیم نگرفته‌اند ۱۱.۸٪ است. این عدد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ و در زمان مشابه، حدود ۵.۷٪ بوده است. تصمیم این افراد تا روز انتخابات می‌تواند بر میزان مشارکت و نیز نسبت آرا تأثیرگذار باشد.

 آخرین برآورد ایسپا از میزان مشارکت، بر اساس اطلاعات گردآوری شده در روزهای ۲۵ و ۲۶ خرداد (تا ساعت ۴ بعدازظهر) محاسبه شده است و تأثیر تحولات بعد از این زمان بر میزان مشارکت مردم در انتخابات نامشخص است.

 ایسپا موج دوازدهم نظرسنجی را با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کشور و اندازه نمونه ۶۵۸۲ نفر از طریق مصاحبه حضوری در میادین و معابر در تاریخ ۲۵ و ۲۶ خرداد اجرا کرده است.

 منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه