تصاویر| جهان از دریچه دوربین عکاسان


جهان باید برای کشور درهم شکسته لبنان قدم بردارد

تاکنون جز فرانسه هیچ قدرت غربی لبنان را لایق توجه ندانسته است. آیا زمان آن فرا رسیده که سایر قدرتهای جهانی توجهشان را…منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه