اولین تغییر نام بعد از انقلاب+عکس

 طی مراسمی در میدان ژاله تهران در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ نام این میدان به احترام شهدای روز ۱۷ شهریور به نام شهدا تغییر کرد. روزنامه اطلاعات همان روز عصر این خبر را منتشر کرد. 

میدان شهدا