لوگو سایت

آغاز رزمایش هوایی عربستان با حضور ۹ کشور
مهر :


منابع سعودی از رزمایشی خبر دادند که در شرق این کشور با حضور چند کشور در حال برگزاری است.

آغاز رزمایش هوایی عربستان با حضور 9 کشور

وزارت دفاع عربستان از برگزاری رزمایش نظامی در شرق این کشور خبر داد.

وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که رزمایش «رماح النصر»، (نیزه های پیروزی) در مرکز جنگ هوایی در شرق عربستان در حال برگزاری است.

وزارت دفاع عربستان بیان کرد: در این رزمایش، نیروهای مسلح، وزارت گارد ملی و ریاست امنیت کشور عربستان علاوه بر نیروهای مسلح ۹ کشور دوست و برادر حضور دارند.

این رزمایش از اوایل ماه فوریه با مشارکت چند کشور در عربستان آغاز شد و تا ۱۸ فوریه نیز ادامه خواهد داشت.

در این رزمایش، نیروهای عربستان، بحرین، فرانسه، یونان، عمان، پاکستان، قطر، امارات، انگلیس و آمریکا حضور دارند.

خالد بن محمد الحربی، فرمانده این رزمایش اعلام کرد که این رزمایش به افزایش سطح آمادگی رزمی نیروهای حاضر از طریق اجرای تمرین های تاکتیکی مشترک، شبیه سازی تهدیدهای منطقه، یکپارچه سازی مفاهیم عملیات هوایی مشترک چند جانبه در محیط جنگ سایبری پیشرفته کمک می کند.