لوگو سایت

واکنش قاهره به اتهام‌زنی وزیر اسرائیلی علیه مصر
ایسنا :


وزارت خارجه مصر اتهامات وزیر دارایی اسرائیل را مبنی بر اینکه مصر در ماجرای جنگ غزه مقصر است، محکوم کرد.

واکنش قاهره به اتهام‌زنی وزیر اسرائیلی علیه مصر

وزارت امور خارجه مصر اظهارات اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه مصر در ماجرای حمله هفتم اکتبر حماس به اراضی اشغالی مقصر است، را محکوم کرد.

این وزارتخانه تأکید کرد اظهارات اسموتریچ به کلی باطل و غیرقابل قبول است و مصر بر اراضی خود سیطره کامل دارد.

وزارت خارجه مصر افزود: مایه تاسف است که اسموتریچ همچنان به اظهارات خود که نشانگر تصمیم آن‌ها به ادامه کشتار و ویرانگری است، ادامه می‌دهد.

اسموتریچ امروز طی اظهاراتی انگشت اتهام را در رابطه با حمله هفتم اکتبر حماس به سمت مصر نشان گرفته و مدعی شده بود بخش عمده مهمات و تسلیحات حماس از سمت مصر وارد نوار غزه می‌شود و قاهره در برابر حادثه هفتم اکتبر مسئول است.