بازی بدی که آمریکا با چین آغاز کرد

رویکرد نظامی بیش از حد ایالات متحده پس لرزه های بسیاری را به دنبال دارد. دخالت ایالات متحده در درگیری های بزرگ، چه بر روی زمین و چه از طریق فروش تسلیحات، ناگزیر باعث ایجاد تنش با برخی بالاخص بازیگران جنوب جهانی می شود. در مقابل، اگرچه چین وزن خود را از طریق مانورهای نظامی و شلیک موشک در منطقه افزایش داده، اما بیش از پنجاه سال است که درگیر جنگ نشده است.استراتژی کنونی ایالات متحده در قبال چین، بیش از حد متکی بر برنامه‌های توسعه برای چگونگی پیروزی در جنگ با پکن است، که مبتنی بر عزم برای پیشی گرفتن از آن در فناوری‌های سنتی و نوظهور، از مافوق صوت گرفته تا سلاح‌های هسته‌ای است. در حالی که گهگاه نیاز به همکاری با چین در چالش های اساسی مانند مهار تغییرات آب و هوایی و جلوگیری از بیماری های همه گیر ارائه می شود، لفاظی ها و منابع بسیار بیشتری به تلقی روابط با چین به عنوان یک مشکل نظامی در درجه اول اختصاص داده شده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر پشت پرده افزایش نفوذ پکن در جهان/ آمریکا بازی بدی با چین آغاز کرد! بخوانید.