فرمانده بلندپایه سپاه که در حمله اسرائیل به شهادت رسید+ تصاویر

سردار محمدرضا زاهدی از فرماندهان ارشد سپاه بود که در حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق به فیض شهادت نائل آمد.

این فرمانده بلندپایه نیروی قدس سپاه به شهادت رسید +تصاویر

این فرمانده بلندپایه نیروی قدس سپاه به شهادت رسید +تصاویر

این فرمانده بلندپایه نیروی قدس سپاه به شهادت رسید +تصاویر

این فرمانده بلندپایه نیروی قدس سپاه به شهادت رسید +تصاویر