دیدار رمضانی کارگزاران نظام با رهبر انقلاب تا دقایقی دیگر + فیلم

دیدار رمضانی کارگزاران نظام با رهبر انقلاب تا دقایقی دیگر برگزار می شود